Oferujemy usługi przewodników na wszystkie wycieczki, w tym Praga, Drezno, Skalne Miasto.
Prowadzimy zajęcia z mapami, prelekcje – tematy uzgadniamy z grupą, zajęcia edukacyjne w KPN,
warsztaty fotograficzne, wycieczki tematyczne dla dorosłych, zajęcia sportowe, integracyjne i wiele innych.