Ośrodek posiada uprawnienia do przyjmowania Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych.
Realizujemy Programy Edukacyjne, które w sposób bezpieczny i skuteczny
pozwalają osobom niepełnosprawnym zapoznać się z karkonoską przyrodą.
Ścieżki przyrodnicze dla niepełnosprawnych

Urząd Miejski w Kowarach wprowadził działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Oprócz standardowych zadań takich jak dostosowanie budynków użyteczności publicznej, parkingi itd. Urząd wprowadził również takie, które są charakterystyczne dla tutejszego terenu górskiego i nie są powszechnie stosowane.

Od dnia 15 czerwca 2005 r. realizowany jest, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, projekt pt.: ”Kowary miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych turystów”.

W ramach projektu zrealizowano zadania:

1. Wytyczenie i oznakowanie ścieżek przyrodniczych
Ścieżki przygotowane zostały razem z Nadleśnictwem Śnieżka (Nadleśnictwo przygotowało „klasę pod chmurką”, miejsce na piknik, wiatę oraz tablice edukacyjne ustawione na całej długości ścieżki do „Leśniczówki Jedlinki”), Urząd oznaczył ścieżki:
• na drzewach, znaczkiem malowanym inwalidy w kolorze białym (ok. 9 – oznaczeń na ścieżce od ul. Leśnej do Krzaczyny przez „Leśniczówkę Jedlinki” obok tablic edukacyjnych Nadleśnictwa Śnieżka, 3 – na ścieżce na Podgórzu, 2 – na ścieżce do „Kamiennej Ławki”),
• ustawieniem tablicy informacyjnej o wymiarach 2 m x 1,5 m w poziomie, przy rozpoczęciu ścieżki do „Leśniczówki Jedlinki”. Druga tablica informacyjna ustawiona została przy ul. Jagiellończyka, gdzie utworzone zostały 4 stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych – jest to ulica w centrum miasta, licznie uczęszczana przez mieszkańców.

Ścieżka Nr 1 w Kowarach
Trasa edukacyjna, przyrodniczo leśna „Jedlinki”, dostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rozpoczyna się na ul. Leśnej i prowadzi obok Leśniczówki Jedlinki do Krzaczyny, długość ścieżki wynosi 3,4 km

Ścieżka Nr 2 na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego
Trasa bezpośrednio z ośrodką do Kamiennej Ławki, dostępna dla samochodów przewożących osoby niepełnosprawne, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach, ul. Pocztowa 13, tel.75 718 22 12
Ścieżka o długości 1,9 km, rozpoczyna się od Przełęczy pod Średnicą 595 m n.p.m. i prowadzi do Kamiennej Ławki 780 m n.p.m.
Jest to miejsce przeznaczone na zorganizowane pikniki oraz spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych.

Ścieżka Nr 3 na Podgórzu
Przyrodnicza ścieżka edukacyjna rozpoczyna się w Kowarach Podgórzu i prowadzi do ośrodka wypoczynkowego Jelenia Struga oraz Sztolni Kowary. Łączy w sobie historię rozwoju ośrodka Jelenia Struga, podziemnego inhalatorium radonowego i Podziemnej Trasy Turystycznej z prezentacją najciekawszych okazów flory i fauny znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Śnieżka. Dostępna zarówno dla samochodów przewożących osoby niepełnosprawne, jak i dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.