Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie, 28 km z Kowar

Współpracujemy z KPN realizując programy edukacyjne w formie zajęć terenowych i prezentacji multimedialnych. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej z wykorzystaniem gier, zabaw i zadań terenowych dostosowanych do wieku uczestników. Zajęcia odbywają się w naszym ośrodku lub w Centrum Edukacyjnym KPN w Szklarskiej Porębie.

 

Strona internetowa KCEE KPN www.kpnmab.pl/pl/obiekty-edukacyjne,331

Leśny Bank Genów Kostrzyca, 6 km z Kowar

W Leśnym Banku Genów w Kostrzycy prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej. Zajęcia te są bardzo ciekawe i realizowane zgodnie z programem lekcji przyrody i biologii jaki obowiązuje w szkołach.
Jest to najcenniejszy dla lasów BANK, przechowywane są tam geny i nasiona polskich drzew, krzewów i roślin leśnych. Zachowywane są po to, aby w przyszłości można je było wykorzystać, aby przywrócić środowisku po klęskach żywiołowych i ekologicznych. Jest to najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce. W programie wycieczki jest prezentacja działalności Leśnego Banku Genów w nowoczesnej klimatyzowanej sali multimedialnej, zwiedzanie Stacji Oceny Nasion, w tym fragmentu części technologicznej, przedsionka komory chłodniczej, ścieżka edukacyjna na Terenie Arboretum, oczyszczalnia hydrobiologiczna.

 

Strona internetowa Leśnego Banku Genów www.lbg.jgora.pl/

Ścieżka przyrodnicza ZIELONE KARKONOSZE w Kowarach

Szlak ten to około 5 i pół kilometrowa pętla po ciekawych przyrodniczo zakątkach miasta Kowary oraz jego najbliższej okolicy. Przejście tej całej trasy spacerowej, nawet niewprawnemu turyście zajmie nie więcej niż dwie godziny. Oczywiście trzeba jeszcze doliczyć czas na odpoczynek oraz kontemplację otaczającego nas piękna „matki natury”. Jest to więc ciekawa propozycja na spędzenie czasu zarówno przed, jaki i po obiedzie. Dodatkowo można wziąć udział w grze motywacyjnej związanej z dwunastoma przystankami szlaku. Do zdobycia upominki, które ucieszą szczególnie najmłodszych. Proponujemy rozpocząć spacer przy kowarskim ratuszu.

Ścieżka dydaktyczna Szlak Tradycji Górniczych w Kowarach

Ścieżka dydaktyczna „Szlak Tradycji Górniczych” została utworzona, by przedstawić odwiedzającym i mieszkańcom wielowiekową bogatą historię kowarskiego górnictwa.
Szlak, prowadząc po najciekawszych turystycznie zakątkach miasta, w części poza obrębem terenu zabudowanego, ukaże atrakcyjne położenie Kowar, a spacer leśnymi drogami na pewno pozytywnie wpłynie na kondycję i samopoczucie wędrujących.
Długość trasy wynosi niewiele ponad 7 km, a czas potrzebny na jej przejście nie jest dłuższy niż 2 i pół godziny w jedną stronę.

Leśna ścieżka przyrodniczo – edukacyjna JEDLINKI w Kowarach

Dojście do ścieżki z ośrodka ok.30min Na ścieżce znajduje 13 tablic edukacyjnych, z których można dowiedzieć się o życiu lasu i jaką rolę pełnią leśnicy. Przy leśniczówce jest miejsce na ognisko.
Długość ścieżki około 2,5 km, różnica wzniesień około 80 m. Czas przemarszu trwa około 1 godzinę.

 

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Janowice – Bolczów”

TRASA rozpoczyna się przy zabytkowym obiekcie Wyłuszczarni Nasion w Janowicach Wielkich i prowadzi przez Dolinę Janówki do ruin Zamku Bolczów. Trasa ścieżki liczy 5 km długości, na której zostało umieszczonych 35 tablic dydaktycznych omawiających walory przyrodnicze i krajobrazowe Rudaw Janowickich, historię zamku Bolczów oraz przybliżających pracę leśnika i cel stosowanych w lesie zabiegów i prac gospodarczych. Na trasie ścieżki również znajduje się „leśna klasa” – miejsce na wypoczynek i przeprowadzenie lekcji / wykładu z możliwością rozpalenia ogniska.